فروشگاه کتاب بهترین کتاب

بزرگترین سایت خرید و فروش کتاب در ایران سیاسی حقوقی درسی روانشناسی مهندسی کامپیوتر اقتصادی ادبیات هنر تاریخی

فروشگاه کتاب بهترین کتاب

بزرگترین سایت خرید و فروش کتاب در ایران سیاسی حقوقی درسی روانشناسی مهندسی کامپیوتر اقتصادی ادبیات هنر تاریخی

فروشگاه کتاب بهترین کتاب
آماده همکاری با دفاتر نشر کتاب
فروش کتاب های ارزشمند خود را به ما بسپارید
09131086719

۲۱ مطلب با موضوع «تاریخ و جغرافیا :: آسیا :: ایران» ثبت شده است

کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی

📓 کتاب : ظهور و سقوط سلطنت پهلوی
✍️ تالیف : خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست
✍️ ترجمه :
🖨 چاپ : هشتم ۱۳۷۴
📄 صفحه : جلد ۱و۲
📚 ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
💰 قیمت : ۲۹۰ هزار تومان
📱 تماس : ۰۹۱۳۱۰۸۶۷۱۹

کتاب بسیج و امنیت ملی (مجموعه سخنرانیهای اولین نشست کنفرانس آذر ۱۳۶۹)

📓 کتاب : بسیج و امنیت ملی (مجموعه سخنرانیهای اولین نشست کنفرانس آذر ۱۳۶۹)
✍️ تالیف :
✍️ ترجمه :
📚 ناشر : مرکز مطالعات و پژوهشهای ارتش بیست میلیونی
🖨 چاپ اول ۱۳۷۱
📄 صفحه : ۱۰۷
💰 قیمت : ۲۱ هزار تومان
📱 تماس : ۰۹۱۳۱۰۸۶۷۱۹

کتاب روشنفکری و روشنفکران در ایران از دیدگاه امام خمینی

📓 کتاب : روشنفکری و روشنفکران در ایران از دیدگاه امام خمینی
✍️ تالیف :  موسسه فرهنگی قدر ولایت
✍️ ترجمه :
📚 ناشر :  موسسه فرهنگی قدر ولایت
🖨 چاپ اول ۱۳۷۷
📄 صفحه : ۳۰۴
💰 قیمت : ۵۹ هزار تومان
📱 تماس : ۰۹۱۳۱۰۸۶۷۱۹

کتاب ایران و آمریکا (امام خمینی و تبیین سیاست خارجی ایران)

📓 کتاب : ایران و آمریکا (امام خمینی و تبیین سیاست خارجی ایران)
✍️ تالیف : سید علی بنی لوحی
✍️ ترجمه :
📚 ناشر : موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
🖨 چاپ چهارم ۱۳۷۸
📄 صفحه : ۲۷۲
💰 قیمت : ۴۹ هزار تومان
📱 تماس : ۰۹۱۳۱۰۸۶۷۱۹

کتاب از جدایی تا رویارویی(بررسی غائله ۲۳ آبان و ریشه های آن)

📓 کتاب : از جدایی تا رویارویی(بررسی غائله ۲۳ آبان و ریشه های آن)
✍️ تالیف : اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه
✍️ ترجمه :
📚 ناشر : اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه
🖨 چاپ اول ۱۳۷۷
📄 صفحه : ۳۳۵
💰 قیمت : ۵۹ هزار تومان
📱 تماس : ۰۹۱۳۱۰۸۶۷۱۹